Google Fonts Noto Sans TC 字型檔分割

以下分割資訊是於 2022-10-30 抓取 Google Fonts Noto Sans TC 字型粗細 400 的字型檔之資訊。

總字數:15,154
實際總字數:15,154
總檔案大小:2,964.11 KB

UTF8 字元長度 1 字數:96
UTF8 字元長度 2 字數:482
UTF8 字元長度 3 字數:14,340
UTF8 字元長度 4 字數:236

淺綠色底的代表該字元為本字型專屬字元。

#字數檔案大小文字內容
121424.35 KB !"'()*,-./0123456789:;?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{} «®²³·»¿ÉÍÖàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôöùúüýāăĐđēīōūơưǎ̀́ế
221342.27 KB +|©使
321345.82 KB&>_~ 便滿西
421350.18 KB@調
521350.91 KB#$%=穿退
621350.03 KB<×
721351.45 KB宿簿貿
821352.36 KB稿
921356.44 KB^耀
1021354.51 KB姿尿鹿
1121251.24 KBابةرعلي仿沿
1221249.14 KB°ि綿
1321251.23 KB¥殿漿线
1421251.12 KB👤
1521246.90 KB彿駿
1621246.98 KBČš广😂
1721249.25 KB`÷廿祿🏻👍😍
1821244.77 KBˋביערתس竿鴿
1921243.59 KB´č˙فی巿輿🎉👉💕
2021245.10 KB£ˊ婿禿😊😘😭
211356.74 KB¡¢¤¦§¨ª¬¯±µ¸¹º¼½¾ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕØÙÚÛÜÝÞßðõøûþÿĀĂąćĉĊċďĒĕėęěğġģĤħĩĬĭİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŁłńňŋŌŏŐőŒœřŚśŞşŠţŤťŦũŪŭŮůŰűųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒƠƤƪƬƭ
221352.59 KBƯƱƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾǐǒǔǚǜǝǡǣǤǧǩǫǬǰDZdzǴǵǷǹǺǻǼǽǾǿșȡȥȦȨȩȪȫȮȯȱȲȳȴȵȹȻȾɐɑɒɔɕəɚɛɜɝɞɡɢɣɨɩɪɫɭɯɰɱɲɳɴɵɶɷɹɺɽɾɿʀʁʃʊʋʌʏʒʔʕʖʘʙʚʜʟʡʢʤʥʦʧʩʪʮʯʰʱʲʳʵʶʷʹʺʻʼʽʾʿ˂˃˄ˆˇ
231351.55 KBˈˉˌˍː˘˚˜ˡˢˣ˧˫ˮ˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿̴̵̶̷̸̡̨̛̣̤̥̩̫̬̮̯̱̲̳̹̺̼͈͓͙̂̃̄̆̇̈̉̌̍̑̽̾̿ͣͧͨͬͯ͘͜͟͞͡԰ԱԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀ՞աբգդեըթժիլխկհձղճմյնոչպջռսվտրցւքְֱֲֳִ֣֤֪֮֡
241353.08 KB᯿ᴿ
251357.28 KB
261357.04 KB
271358.73 KB
281358.78 KB
291354.86 KB
301359.15 KB⦿⼿
3113523.35 KB
3213514.78 KB㯿丿亿
3313519.70 KB倀
3413529.45 KB
3513520.29 KB
3613518.68 KB
3713519.03 KB
3813529.43 KB
3913525.61 KB
4013529.92 KB
4113528.08 KB娿
4213540.87 KB媿嫿嬿孿
4313518.98 KB寿屿
4413526.58 KB峿崿嵿
4513524.68 KB
4613521.01 KB忿怀
4713531.66 KB
4813526.45 KB
4913526.62 KB
5013537.77 KB
5113525.06 KB
5213522.90 KB
5313525.30 KB
5413532.04 KB椿榿槿
5513537.87 KB樿橿歿
5613524.05 KB毿氿
5713521.81 KB洿浿涿
5813529.04 KB湿
5913534.72 KB潿
6013534.90 KB濿瀀
6113534.57 KB
6213531.10 KB
6313529.95 KB
6413529.60 KB
6513529.95 KB
6613526.64 KB
6713529.98 KB礿
6813529.46 KB窿
6913530.16 KB篿
7013438.24 KB粿紿
7113439.66 KB
7213413.81 KB绿
7313429.28 KB羿
7413433.85 KB
7513419.79 KB
7613427.44 KB
7713435.16 KB
7813431.92 KB
7913438.29 KB
8013434.45 KB覿
8113431.12 KB觿
8213415.96 KB访谿
8313422.30 KB贿趿
8413437.93 KB
8513422.47 KB轿辿
8613432.60 KB
8713433.67 KB
8813440.76 KB
8913426.71 KB
9013414.37 KB
9113432.07 KB
9213426.14 KB
9313437.39 KB餿饿
9413428.20 KB驿
9513432.69 KB鯿鱿
9613438.68 KB鶿鷿鸿
9713426.59 KB麿黿齿
981346.64 KB錄勵刺
9913410.01 KB︿_
10013410.19 KB𝟇🀄🃏🅁🅂🅐🅔🅘🅛🅝🅞🅢🅣🅰🅱🅴🅷🅸🅽🅾🅿🆒🆓🆔🆕🆗🆘🆙🆚🇦🇧🇨🇩🇪🇫🇬🇭🇮🇯🇰🇱🇲🇳🇴🇵🇷🇸🇹🇺🇻🇼🇽🇾🇿🈚🈯🈲🈳🈴🈵🈶🈷🈹🈺🉐🉑🌀🌂🌃🌄🌅🌆🌇🌈🌉🌊🌋🌌🌍🌎🌏🌐🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌙
1011346.27 KB🤡🤢🤣🤤🤥🤦🤧🤨🤩🤪🤫🤬🤭🤮🤯🤰🤲🤳🤴🤵🤷🤸🤹🥀🥁🥂🥃🥄🥇🥈🥉🥊🥐🥑🥒🥓🥔🥕🥖🥗🥘🥙🥚🥛🥜🥝🥞🥟🥢🥣🥤🥥🥦🥧🥩🥪🦀🦁🦄🦅🦆🦇🦈🦉🦊🦋🦌🦍🦐🦑🦒🦔🦕🦖🧀🧐🧒🧔🧖🧘🧚🧜🧝🧟🧠🧡🧢🧥🧦𠀤𠒇𠝹𠱁𠱸𠵱𠺘𠻹𡁻𡃁𢱑𣎴𤨒𥄫𥑮𥚃𦟌𦧲𧙗𨋢𨦍𩵚󰀁󰀂󰀃󰀄󰀅󰀙󰂛󰄁󰄂󰄃󰄄󰄫󰆺󰇖󰈉󰈗󰈣󰈤󼍕󾌧󾔗󾮗󿾴