Google Fonts Noto Serif SC 專有字元

以下專有字元資訊是於 2022-10-30 抓取 Noto Serif, Noto Serif TC, Noto Serif JP, Noto Serif KR, Noto Serif SC 字型粗細 400 的字型檔分析而來。

總字數:14,492
專有字數:1,640

󰄫ɥɻɼʂʅʣʫʸˎˏˑ˥˯˰̢̧̅̊̋͒Զ՝ծշ岿渿緿謿诿蹿鲿🌚🌛🌜🌝🌞🌟🌠🌤🌧🌪🌬🌭🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌶🌷🌸🌹🌺🌻🌼🌽🌾🌿🍀🍁🍂🍃🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍔🍕🍖🍗🍙🍚🍛🍜🍝🍞🍟🍠🍡🍢🍣🍤🍥🍦🍧🍨🍩🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍰🍱🍲🍳🍴🍵🍶🍷🍸🍹🍺🍻🍼🍽🍾